Studieaanbod

ZOOM Kortrijk biedt een zesjarige structuur A-stroom (1ste graad) en  doorstroomfinaliteit aan (2de en 3de graad). De leerdoelen zijn dezelfde als in het traditioneel onderwijs. Enkel de aanpak verschilt. Je krijgt een basisvorming aangevuld met Zoom-skills en Speak up! waarin zelfsturing en eigenaarschap, burgerschap en onderzoek aan bod komen.

Iedereen kan freinetonderwijs volgen. Er is geen voorkennis nodig. Je kan instappen in het 1ste tot 5de jaar.
Als je de school verlaat, heb je dezelfde voorbereiding genoten als iemand uit het traditioneel onderwijs.

Lessentabel

In alle graden bieden we de A-stroom/doorstroom finaliteit aan en hanteren we de volgende lessentabel:

Basisvorming (2de en 3de graad finaliteit doorstroom) 1A 2A 2e graad 3e graad
Levensbeschouwelijk vak (Katholieke, Islamitische, Protestantse, Orthodoxe Godsdienst of Niet Confessionele Zedenleer, Vrijstelling) 2 2 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2
Nederlands (Instructie + Zelfstandige Werktijd) 4 4 4 4
Moderne Vreemde Talen
(Instructie + Zelfstandige Werktijd)
Frans 4 3 3 3
Engels 2 2 3 2
Mens en Maatschappij Aardrijkskunde 3 3 3 5
Geschiedenis
STEM Techniek & Wetenschap 3 4 3
Wiskunde (Instructie + Zelfstandige Werktijd) 5 5 5 4
Planning en remediëring 1 1 1 1
Zoom’ers rond(d)etafelgesprekken 1 1 1 1
Freinet        
Zoom Skills 1ste graad (Safety First, Business as usual, Mind Games , Research & Development) 3 3 - -
Zoom Skills 2de graad (Global Thinking, Science & Arts Xplore, Language Lab, Research & Development) - - 3 -
Zoom Skills 3de graad
 • Ondernemingszin
 • Sociale Wetenschappen: Samenleving, Politiek, Communicatiewetenschappen
 • Keuze onderzoeksprojecten: Sport, Economie, Wetenschappen of 2u Vreemde Talen:  Duits of Spaans
- - - 5
Speak Up! (Burgerschap, Forum, Klassenraad, Atelier, Project, Artistieke Expressie) 3 3 3 3
Totaal 33 33 33 32

3de graad
In onze specifieke 3de graad, waarbij we de jongeren voorbereiden op studies in het hoger professioneel of academisch onderwijs kunnen de leerlingen kiezen uit een uitgebreid optiepakket: Spaans, Duits, Wetenschappen, Economie, Latijn, Informaticawetenschappen...

Onder de noemer ‘Speak up! zetten we concreet in op projectwerking, een creatieve invulling van de vrije ruimte, een sterke leerlingbegeleiding op maat en de freinetwerking.

Alle jaren staan zowel open voor leerlingen die in de vooropleiding al freinetonderwijs genoten, als voor leerlingen die doorstromen uit het traditioneel onderwijs.

Zelfsturend werken staat uiteraard voorop. Leerlingen nemen volop hun eigen leerproces in handen, ontdekken zo hun talenten en breiden hun interesses uit.  De leerlingen versterken hun talenten en competenties voor STEM, Frans, Engels, Nederlands, Mens en Maatschappij, Lichamelijke Opvoeding en Levensbeschouwing. Ook zetten we zwaar in op Burgerschap, Financiële en Economische Geletterdheid en 21ste-eeuwse vaardigheden.

Bovendien willen we de leerlingen breed oriënteren.  Daarom organiseren we heel wat talentenmodules en de zogenaamde ‘Zoom Skills’.

Science & Arts Xplore
 • Combinatie van Wiskunde, Wetenschappen, Kunst en Technologie.
 • De leerlingen worden versterkt voor STEM én combineren dit met artistieke expressie.  Zo worden ze o.a. warmgemaakt voor verdere wetenschaps- of kunstrichtingen.
Global Thinking
 • In onze diverse wereld zijn een kritische blik en een brede vorming een absolute must.
 • We zetten in op een dosis actualiteit, sociaal engagement, een verdere verbreding van burgerschapsvaardigheden én we laten de leerlingen kennismaken met de economische realiteit. Ze maken kennis met politiek, filosofie en cultuur. Een perfecte voorbereiding op menswetenschappelijke en economische richtingen.
Language Lab
 • Taallabo
 • Géén extra lesjes taal, wèl verder inzetten op communicatie, noties taalwetenschap, literatuur, drama, etc. De ideale basis voor talige richtingen.

Research & Development

 • Onderzoek en Ontwikkeling
 • In het 3de en 4de jaar gaan de leerlingen hun onderzoeksvaardigheden verder aanscherpen en uitdiepen zodat ze klaar zijn voor de 3de graad. 

Op basis van deze visie organiseren we ZOOM. Een brede persoonlijkheidsontwikkeling, eigenaarschap en emancipatie staan daarbij centraal in onze doorstroomrichting. We verkennen meerdere studiedomeinen vanuit een onderzoekende leerhouding. Leerlingen leren samenwerken en staan open en nieuwsgierig in het leven.

ZOOM kiest daarbij uiteraard voor een participatieve aanpak met alle betrokkenen.  We zoomen in op het talent van elke leerling. 

Extra uitbreiding op de basisdoelen (3de graad)

Nederlands:

 • Sociolinguïstiek & interculturele aspecten
 • Literatuur
 • Communicatieve handelingen en taalsystemen
 • Communicatieve vaardigheden – samenvatten mondelinge teksten

Frans en Engels:

 • Doelgerichte mondelinge en schriftelijke interactie
 • Communicatieve handelingen en taalsystemen
 • Literatuur en samenleving

Artistieke expressie:

 • Creatieve uitwerking van projecten binnen Zoom Skills en Speak up!

Wiskunde:

 • Statistiek

Sociale wetenschappen:

 • Samenleving en politiek
 • Communicatiewetenschappen

Ondernemingszin

 • Individuele en groep specifieke onderzoeksopdrachten

In de derde graad ZOOM blijft het eigenaarschap van het leren centraal staan. We geloven dat leerlingen het beste leren wanneer ze zelf de regie hebben over hun eigen leerproces. Daarom bieden we in ZOOM een breed scala aan keuzemogelijkheden, waaronder de optie om Duits of Spaans of een verdiepingsmodule in de Wetenschappen te volgen.

 

Ons doel is om onze leerlingen voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst, waarbij creativiteit, kritisch denken en zelfredzaamheid van cruciaal belang zijn. We moedigen onze leerlingen aan om te experimenteren, fouten te maken en te leren uit hun ervaringen.

 

We streven ernaar om een leeromgeving te creëren die uitnodigend, uitdagend en inclusief is. We willen dat onze leerlingen zich veilig voelen om zichzelf te zijn en zich te uiten, terwijl ze tegelijkertijd hun vaardigheden en kennis ontwikkelen. We stimuleren actief burgerschap en sociale verantwoordelijkheid en organiseren regelmatig activiteiten en projecten die leerlingen betrekken bij de gemeenschap en de maatschappij. De samenwerking en interactie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders is hierbij belangrijk.

 

Samenvattend streven wij ernaar om onze leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een positieve houding ten opzichte van leren en zichzelf, om hun maximale leerwinst te boeken en om een traject op maat te bieden dat past bij hun unieke behoeften en interesses. We zijn ervan overtuigd dat onze studierichting Freinetpedagogie zal bijdragen aan het succes van onze leerlingen, zowel tijdens hun huidige en verdere schoolloopbaan in het hoger onderwijs als in hun latere leven.