Studieaanbod

ZOOM Kortrijk biedt vanaf 1 september 2020 een volledige eerste graad A-stroom. De leerdoelen zijn dezelfde als in het traditioneel onderwijs. Enkel de aanpak verschilt. Je krijgt een basisvorming van 27 lesuren met daarbij 5 lesuren basisoptie freinet waarin zelfsturing en eigenaarschap, burgerschap en onderzoek aan bod komen. Het aanbod zal stapsgewijs uitgebouwd worden naar een zesjarige secundaire structuur. Deze uitbouw zal volledig zijn vanaf schooljaar 2024-2025.

Iedereen kan freinetonderwijs volgen. Er is geen voorkennis nodig. Als je uitstroomt dan heb je dezelfde voorbereiding genoten als iemand uit het traditioneel onderwijs.

Schooluren

Een ZOOMdag start op 8.30 uur. Van 12.20 tot 13.10 is er middagpauze. In de namiddag is er les van 13.10 tot 15.50 uur. Voor wie wil is er van 16.00 tot 17.00 nog studie.

Ouderparticipatie

Bij ZOOM maken we samen school. Ook de ouders spelen hier een belangrijke rol in. We vinden het belangrijk dat ouders nauw betrokken zijn bij het leertraject van hun kinderen. Ook betrekken we ouders graag bij de klaswerking door het verzorgen van ateliers of mee te helpen bij projecten.

Ook inspraak van ouders in het reilen en zeilen van de school is noodzakelijk om samen school te maken. Dit kan bv. in de schoolraad.

Bereikbaarheid

ZOOM Kortrijk vind je op de Pottelberg in Kortrijk. Onze school is vlot bereikbaar te voet, met de fiets of met de auto. We liggen ook op wandelafstand van het trein- en busstation van Kortrijk.

Image