Studieaanbod

ZOOM Kortrijk biedt momenteel een volledige eerste graad A-stroom en een 2de graad doorstroom finaliteit aan. In september 2023 starten we met de verdere uitrol van ZOOM in de 3de graad. De leerdoelen zijn dezelfde als in het traditioneel onderwijs. Enkel de aanpak verschilt. Je krijgt een basisvorming van 27 lesuren met daarbij 6 lesuren Zoom-skills en Speak up! waarin zelfsturing en eigenaarschap, burgerschap en onderzoek aan bod komen.
Het aanbod breiden we stapsgewijs uit. In het schooljaar 2024-2025 zullen we een volledige zesjarige secundaire structuur hebben.

Iedereen kan freinetonderwijs volgen. Er is geen voorkennis nodig. Je kan instappen in het 1ste tot 5de jaar.
Als je de school verlaat, heb je dezelfde voorbereiding genoten als iemand uit het traditioneel onderwijs.

Lessentabel

In alle graden bieden we de A-stroom/doorstroom finaliteit aan en hanteren we de volgende lessentabel:

Basisvorming (2de graad finaliteit doorstroom) 1A 2A 2e graad
Levensbeschouwelijk vak (Katholieke, Islamitische, Protestantse, Orthodoxe Godsdienst of Niet Confessionele Zedenleer, Vrijstelling) 2 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2
Nederlands (Instructie + Zelfstandige Werktijd) 4 4 4
Moderne Vreemde Talen
(Instructie + Zelfstandige Werktijd)
Frans 4 3 3
Engels 2 2 3
Mens en Maatschappij Aardrijkskunde 3 3 3
Geschiedenis
STEM Techniek & Wetenschap 3 4 3
Wiskunde (Instructie + Zelfstandige Werktijd) 5 5 5
Planning en remediëring 1 1 1
Zoom’ers rond(d)etafelgesprekken 1 1 1
Freinet      
Zoom Skills 1ste graad (Safety First, Business as usual, Mind Games , Research & Development) 3 3 -
Zoom Skills 2de graad (Global Thinking, Science & Arts Xplore, Language Lab, Research & Development) - - 3
Speak Up! (Burgerschap, Forum, Klassenraad, Atelier, Project) 3 3 3
Totaal 33 33 33

Nieuw: de 3de graad

ZOOM start met de verdere uitrol van het freinetonderwijs via de opstart van de 3de graad.

Een bspecifieke 3de graad waarbij we de jongeren voorbereiden op studies in het hoger professioneel of academisch onderwijs.

Onder de noemer ‘Speak up! zetten we concreet in op projectwerking, een creatieve invulling van de vrije ruimte, een sterke leerlingbegeleiding op maat en de freinetwerking.

Alle jaren staan zowel open voor leerlingen die in de vooropleiding al freinetonderwijs genoten, als voor leerlingen die doorstromen uit het traditioneel onderwijs.

Zelfsturend werken staat uiteraard voorop. Leerlingen nemen volop hun eigen leerproces in handen, ontdekken zo hun talenten en breiden hun interesses uit.  De leerlingen versterken hun talenten en competenties voor STEM, Frans, Engels, Nederlands, Mens en Maatschappij, Lichamelijke Opvoeding en Levensbeschouwing. Ook zetten we zwaar in op Burgerschap, Financiële en Economische Geletterdheid en 21ste-eeuwse vaardigheden.

Bovendien willen we de leerlingen breed oriënteren.  Daarom organiseren we heel wat talentenmodules en de zogenaamde ‘Zoom Skills’.

Science & Arts Xplore
  • Combinatie van Wiskunde, Wetenschappen, Kunst en Technologie.
  • De leerlingen worden versterkt voor STEM én combineren dit met artistieke expressie.  Zo worden ze o.a. warmgemaakt voor verdere wetenschaps- of kunstrichtingen.
Global Thinking
  • In onze diverse wereld zijn een kritische blik en een brede vorming een absolute must.
  • We zetten in op een dosis actualiteit, sociaal engagement, een verdere verbreding van burgerschapsvaardigheden én we laten de leerlingen kennismaken met de economische realiteit. Ze maken kennis met politiek, filosofie en cultuur. Een perfecte voorbereiding op menswetenschappelijke en economische richtingen.
Language Lab
  • Taallabo
  • Géén extra lesjes taal, wèl verder inzetten op communicatie, noties taalwetenschap, literatuur, drama, etc. De ideale basis voor talige richtingen.

Research & Development

  • Onderzoek en Ontwikkeling
  • In het 3de en 4de jaar gaan de leerlingen hun onderzoeksvaardigheden verder aanscherpen en uitdiepen zodat ze klaar zijn voor de 3de graad. 

Op basis van deze visie organiseren we ZOOM. Een brede persoonlijkheidsontwikkeling, eigenaarschap en emancipatie staan daarbij centraal in onze doorstroomrichting. We verkennen meerdere studiedomeinen vanuit een onderzoekende leerhouding. Leerlingen leren samenwerken en staan open en nieuwsgierig in het leven.

ZOOM kiest daarbij uiteraard voor een participatieve aanpak met alle betrokkenen.  We zoomen in op het talent van elke leerling. 

Image

Schooluren

Een ZOOMdag start op 8.30 uur. Van 12.20 tot 13.10 is er middagpauze. In de namiddag is er les van 13.10 tot 15.50 uur. Voor wie wil is er van 16.00 tot 17.00 nog studie.
Op woensdag starten we om 8.15 uur en eindigen we om 11.50u.

Evaluatie

In de eerste graad werken we met permanente evaluatie. We evalueren breed op verschillende manieren en momenten.
Bij instructievakken zijn er regelmatig kleine evaluaties en bij het afronden van grotere delen leerstof volgt een herhalingstoets.
In de tweede graad introduceren we examens voor de instructievakken Wiskunde, Talen, Mens & Maatschappij en Wetenschappen. In de derde graad voegen we hier nog een aantal vakken aan toe. Op die manier ben je voldoende voorbereid op hogere studies.

We evalueren op leerdoelenniveau en doen dit met een vierdelige schaal waarbij we per leerdoel aangeven hoe goed je het doel beheerst.

Kostprijs

We doen vaak projecten en excursies. Deze brengen vaak een zekere kost met zich mee. We letten er op dit steeds zo veel mogelijk te beperken door het dichtbij de school te zoeken en indien nodig het openbaar vervoer te gebruiken.
Eind augustuskrijg je een voorschotfactuur. Hierop rekenen we een bedrag van ongeveer 200 euro voor materiaal en uitstappen. Eind oktober krijg je een afrekening en wordt het saldo vereffend. Ouders kunnen bij dit laatste kiezen of er met een afbetalingsplan gewerkt wordt.

Laptop

We maken vaak gebruik van computers, zowel tijdens de zelfstandige werktijd, bv. het bekijken van verbetersleutels voor oefeningen, als tijdens projecten, bv. opzoekwerk. Je bent niet verplicht een laptop te huren. Wie een eigen laptop heeft, kan die gerust meebrengen. De school verhuurt laptops aan de democratische prijs van 6€ per maand.

Bereikbaarheid

ZOOM Kortrijk vind je op de Pottelberg in Kortrijk. Onze school is vlot bereikbaar te voet, met de fiets of met de auto. We liggen ook op wandelafstand van het trein- en busstation van Kortrijk.

Middagmaal

Voor ‘s middags brengen de leerlingen een lunchpakket mee naar school. Er zijn microgolfovens ter beschikking zodat een meegebrachte maaltijd kan opgewarmd worden. Ook is er de mogelijkheid om belegde broodjes te bestellen.

Ouderparticipatie

Bij ZOOM maken we samen school. Ook de ouders spelen hier een belangrijke rol in. We vinden het belangrijk dat ouders nauw betrokken zijn bij het leertraject van hun kinderen. Ook betrekken we ouders graag bij de klaswerking door het verzorgen van projecten of mee te helpen bij projecten.

Ook inspraak van ouders in het reilen en zeilen van de school is noodzakelijk om samen school te maken. Dit kan bv. in de schoolraad.