Studieaanbod

ZOOM Kortrijk biedt momenteel een volledige eerste graad A-stroom. De leerdoelen zijn dezelfde als in het traditioneel onderwijs. Enkel de aanpak verschilt. Je krijgt een basisvorming van 27 lesuren met daarbij 5 lesuren basisoptie freinet waarin zelfsturing en eigenaarschap, burgerschap en onderzoek aan bod komen.
Volgend schooljaar breiden we uit met een derde jaar secundair ASO.
Het aanbod breiden we stapsgewijs uit. In het schooljaar 2024-2025 zullen we dus een volledige zesjarige secundaire structuur hebben.

Iedereen kan freinetonderwijs volgen. Er is geen voorkennis nodig. Je kan dus gerust instappen in ons derde jaar.
Als je de school verlaat, heb je dezelfde voorbereiding genoten als iemand uit het traditioneel onderwijs.

Lessentabel

In de eerste graad bieden we de A-stroom freinetoptie aan en hanteren we volgende lessentabel:

Image

 

In het derde jaar willen we vanaf schooljaar 2021-22 de ASO studierichting freinetpedagogie aanbieden. Aan die lessentabel werken we momenteel nog.
We zullen daarin een brede algemene vorming aanbieden met de mogelijkheid om via modules en ateliers kennis te maken met verschillende vakdomeinen. Een studiekeuze dien je dus nog niet te maken. Je krijgt de kans om verder te ontdekken waar je talenten en interesses liggen.

Schooluren

Een ZOOMdag start op 8.30 uur. Van 12.20 tot 13.10 is er middagpauze. In de namiddag is er les van 13.10 tot 15.50 uur. Voor wie wil is er van 16.00 tot 17.00 nog studie.

Kostprijs

We doen vaak projecten en excursies. Deze brengen vaak een zekere kost met zich mee. We letten er op dit steeds zo veel mogelijk te beperken door het dichtbij de school te zoeken en indien nodig het openbaar vervoer te gebruiken.
In het begin van het schooljaar krijg je een voorschotfactuur. Hierop rekenen we een bedrag van ongeveer 200 euro voor materiaal en uitstappen. Dit bedrag ligt slechts ongeveer 50 euro hoger dan in het traditioneel onderwijs op de campus. Op het einde van het schooljaar maken we de afrekening en wordt het saldo vereffend.

Laptop

We maken vaak gebruik van computers, zowel tijdens de zelfstandige werktijd, bv. het bekijken van verbetersleutels voor oefeningen, als tijdens projecten, bv. opzoekwerk. Je bent niet verplicht een laptop te kopen. Wie een eigen laptop heeft, kan die gerust meebrengen. We hebben ook een aantal laptops en desktoppen ter beschikking die de leerlingen ook steeds kunnen gebruiken.

Evaluatie

In de eerste graad werken we volledig met permanente evaluatie. Je hebt dus geen examens. We evalueren breed en op verschillende manieren en momenten.
Bij instructievakken zijn er regelmatige kleine evaluaties en bij het afronden van grotere delen van leerstof volgt een grotere herhalingstoets.
In de derde graad zal je wel examens hebben. Op die manier ben je voldoende voorbereid op hogere studies, waar men nog vaak examenperiodes heeft. We bouwen dit geleidelijk op door in de tweede graad reeds voor enkele vakken een examen te voorzien.

Punten krijg je echter niet. We evalueren op leerdoelenniveau en doen dit met een vierdelige schaal waarbij je per leerdoel een gekleurde bol krijgt, die aangeeft hoe goed je het doel beheerst.

Ouderparticipatie

Bij ZOOM maken we samen school. Ook de ouders spelen hier een belangrijke rol in. We vinden het belangrijk dat ouders nauw betrokken zijn bij het leertraject van hun kinderen. Ook betrekken we ouders graag bij de klaswerking door het verzorgen van ateliers of mee te helpen bij projecten.

Ook inspraak van ouders in het reilen en zeilen van de school is noodzakelijk om samen school te maken. Dit kan bv. in de schoolraad.

Bereikbaarheid

ZOOM Kortrijk vind je op de Pottelberg in Kortrijk. Onze school is vlot bereikbaar te voet, met de fiets of met de auto. We liggen ook op wandelafstand van het trein- en busstation van Kortrijk.

Middagmaal

Het is niet mogelijk om 's middags een warme maaltijd te eten. Wel is er een microgolfoven ter beschikking zodat een meegebrachte maaltijd kan opgewarmd worden. Ook is er de mogelijkheid om belegde broodjes te bestellen.

Image