Image

Een dag bij ZOOM is zo om.

In freinetonderwijs komen dezelfde leerdoelen aanbod als bij traditioneel onderwijs. Het grote verschil is dat in freinetonderwijs alles vertrekt vanuit de leerling zelf. Je neemt de regie van je leerproces zelf in handen en ontwikkelt zo een gepersonaliseerd leertraject.

Een week bij ZOOM kan er uitzien zoals hieronder. We kiezen bewust voor grote, algemene blokken en een flexibel rooster. Dit biedt optimaal ruimte om zelfsturend en vakoverschrijdend te werken. Ook kunnen projecten en excursies makkelijk worden ingepland.

Image

Startmoment: We beginnen de dag met een startmoment. Je klas verzamelt in een kring en iedereen krijgt de kans om te vertellen wat hem bezig houdt.

Planning en coaching: Je geeft zelf vorm aan je gepersonaliseerd leertraject en dit onder begeleiding van je leercoach. Via een weekplanner krijg je de leerdoelen voor die week. In coachgesprekken polst je coach naar je gevoel, je vorderingen, eventuele problemen… Je bekijkt samen waar je staat, wat je moet bereiken en hoe je daar kan geraken.

Instructietijd: Je krijgt nieuwe leerstof aangeboden tijdens instructiemomenten waarin de uitleg klassikaal wordt gegeven. Wil je nieuwe leerstof liever zelfstandig verkennen, dat kan. Na de instructie verwerk je en oefen je de nieuwe leerstof in in groepjes of alleen met begeleiding waar nodig.

Zelfstandige werktijd (ZWT): Je kiest zelf hoe je deze tijd invult. Wil je nog wat verder oefenen op wiskunde of liever Frans, dat kan. Er is steeds een begeleider in de buurt die je helpt als je ergens vast zit. Je kan ook verder werken aan een onderzoekje, een project of je verder verdiepen in een bepaald thema.

Project / seminarie: We werken vakoverschrijdend met projecten. Jouw inbreng hierin is erg belangrijk. We trekken ook vaak naar buiten op excursies of brengen de wereld de klas in. Een project wordt vaak afgerond met een toonmoment waarbij we onze resultaten aan elkaar tonen. Bij grotere projecten nodigen we ook ouders en andere geïnteresseerden uit.

Atelier: Je maakt onder begeleiding van een leerkracht, ouder of andere deskundige kennis met een nieuwe vaardigheid en je kan je er in bekwamen. Het kan ook gaan om een meer theoretische vaardigheid, zoals het leren van een vreemde taal, programmeren of hogere wiskunde…

Klasraad: Wekelijks is er een overlegmoment met de klas. Je kan problemen aankaarten, zoekt mee naar oplossingen en maakt afspraken. Door je actief te betrekken bij de organisatie van de klas- en schoolwerking, maken we echt samen school.

Burgerschapsvorming: Burgerschapsvorming zit verweven in veel van de technieken die toegepast worden. We trekken ook naar buiten en engageren ons in de brede omgeving van de school.

Forum: Een toonmoment waarin je je het resultaat van je werk voorstelt aan je medeleerlingen, de begeleiders, aan ouders en andere geïnteresseerden na afloop van bv. een project. (Bij)werktijd: Na de lesdag kan je nog even op school blijven om nog wat af te werken, met medeleerlingen of het team te overleggen of om een bepaald vak bij te werken.

Uitstuif: We sluiten gezamenlijk de week af en zetten het weekend in.